Vývoj jazyka Forth [3] - Forth bez Chucka Moora

MicroFORTH byl koncem 70. let intenzivně propagován a přitahoval velkou pozornost. Jedním z vedlejších efektů byl růst aktivní a zanícené skupiny nadšenců, kteří si Forth zamilovali. V jejich stopách se objevily nové společnosti uvádějící na trh verze jazyka Forth, které konkurovaly společnosti FORTH, Inc. Současně se Moore sám stále více věnoval hardwarovým implementacím jazyka Forth a méně se zapojoval do výroby softwaru ve společnosti FORTH, Inc. (kterou opustil v roce 1982, aby se mohl naplno věnovat hardwaru). V této části se budeme zabývat vývojem jazyka Forth pod těmito různými novými vlivy.

Celý článek

Vývoj jazyka Forth [2] - Vývoj a šíření

Na počátku 70. let dosáhl Forth takové úrovně vyspělosti, která nejenže umožnila jeho použití ve významných aplikacích, ale také přitáhla pozornost dalších programátorů a organizací. V reakci na jejich potřeby jej Moore implementoval na více počítačů a přizpůsoboval jej tak, aby zvládal stále větší třídy aplikací.

Celý článek

Vývoj jazyka Forth [1] - Programovací jazyk Chucka Moora

Abstrakt

Jazyk Forth je mezi programovacími jazyky jedinečný tím, že jeho vývoj a šíření probíhal zdola a nebyl podporován žádnými významnými firemními ani akademickými sponzory. Původně byl koncipován a vyvíjen jediným člověkem, později jeho vývoj postupoval pod dvěma významnými vlivy: profesionálními programátory, kteří vyvíjeli nástroje pro řešení aplikačních problémů a následně je komercionalizovali, a zájmy amatérů, kteří se zabývali volným šířením jazyka Forth. Díky těmto vlivům vznikl jazyk, který se výrazně liší od tradičních programovacích jazyků.

Celý článek