FORTH
Úvod Výukové lekce Download

   Na těchto stránkách budou vysvětlována jednotlivá slova jazyka Forth. Pro netrpělivé, nebo pro ty, kteří chtějí získat pohled i z jiného úhlu, jsou v oddíle Download odkazy na již existující seriály o jazyku Forth.

   Seznam lekcí

1 - Datový zásobník - ?DUP, DUP, 2DUP, DROP, 2DROP, OVER, 2OVER, ROT, 2ROT, SWAP, 2SWAP, NIP, PICK, ROLL, TUCK
2 - Aritmetické operace - +, D+, M+, 1+, +!, -, D-, 1-, *, M*, UM*, /, MOD, /MOD, UM/MOD, 2*, 2/, D2*, D2/, */, */MOD, M*/,
                                        NEGATE, DNEGATE, ABS, DABS, BASE, DECIMAL, HEX
3 - Logické operace - FALSE, TRUE, =, <>, <, >, 0=, 0<>, 0<, 0>, U<, U>, D=, D<, D0=, D0<, DU<, AND, OR, XOR, INVERT, WITHIN,
                                   MIN, MAX, DMIN, DMAX, LSHIFT, RSHIFT
4 - Návratový zásobník - >R, R>, R@, 2>R, 2R>, 2R@
5 - Podmínky, smyčky - IF, ELSE, THEN, DO, ?DO, LOOP, +LOOP, I, J, LEAVE, UNLOOP, CASE, OF, ENDOF, ENDCASE,
                                      BEGIN, WHILE, UNTIL, REPEAT, AGAIN, EXIT, RECURSE
6 - Definice, paměť, proměnné
7 - Vstup / výstup
8 - Slovník
9 - Systém
10 - Ostatní