FORTH
Úvod Výukové lekce Download

Vytvořeno 02.02.2009
Aktualizováno 05.11.2015
mFC - modular Forth Computer
(c) 2008-2009 Luboš Pěkný
  mFC je modulový víceprocesorový systém založený na jazyku Forth a procesoru ATmega32. Komunikace mezi moduly je poloduplexní po lince RS485 a v případě sendvičového spojení modulů můžou procesory komunikovat jak sériově (RS485, SPI, TWI), tak paralelně (IO piny nebo přes RAM modul).

  Do procesorů je naprogramován amforth s modifikací mFC pro poloduplexní multiprocesorovou komunikaci. Využívá se vestavěný terminál, zatím žádný protokol. Master si zapne požadovaný modul slave a získává úplnou kontrolu nad modulem, včetně jeho programování.  Popis.txt , Readme.txt
sp

amforth30mFC12
amforth
 
amforth 3.0 s modifikací mFC 1.2
amforth - forth pro Atmel ATmega, který vyvíjí Matthias Trute, http://amforth.sourceforge.net/
modifikace mFC - upravuje některé amforth knihovny pro poloduplexní, multiprocesorovou komunikaci, CRC kontrolu, antikolizi, slovníky, LCD, PS2, SRAM, MMC.
amforth30mFC12.zip - kompletní zdrojový kód (asm, frt, hex) , 27.07.2009
 - zrychlení přístupu k I/O, SPI, MMC použitím assembleru, celková rekompilace
 - rychlost čtení z MMC se zvýšila z 30kB/s až na 370kB/s
 
Forfiter 1.6, 2.0
forfiter
 
Forth File Terminal - terminál a uploader pro PC, Win98, XP. Funkce přenos souboru, include souboru, vyhledávání, krokování, crc kontrola, detekce OK, /n a ?? . Navržen pro AmForth, DIOS Forth, od v.2.0 také FlashForth.
Forfiter.zip
Forfiter2.zip
USB-RS485
foto
 
Převodník USB na RS485 - vytvoří komunikační dvoulinku RS485 a napájecí dvoulinku 5V pro připojení procesorového modulu k počítači. Je použit obvod FT232R od FTDI.
Ovladače pro Virtual COM Port jsou ke stažení na stránkách výrobce, obsahují zařízení Serial Converter a Serial Port.
USB485.zip - sch + foto
 
LCD+PS2
foto
 
LCD 20x4 a PS2 klávesnice
displej 20x4 znaků - připojen na PORTC, 4-bitová komunikace
klávesnice PS2 - připojena na PORTB, sériová synchronní komunikace v přerušení INT2
knihovny frt umožňují vytvořit samostatný amforth počítač s PS2 vstupem, LCD výstupem
LCD+PS2.zip - sch + foto + frt
 
mFC_CPU
foto
 
Procesorový modul s ATmega32 a RS485 komunikací, konektory 2x10, 2.54mm.
mFC_CPU.zip - sch + pcb
mFC_CPUjpg.zip - foto
 
mFC_UNI
foto
 
Univerzální PCB - motivy pro SMD ATmega8, ATmega32, FTDI, TTL, OP, SRAM, R, C.
mFC_UNI.zip - sch + pcb + foto
 
mFC_PWR
foto
 
Napájecí modul - stabilizátor 5V na univerzální desce mFC_UNI.
mFC_PWR.zip - sch + foto
 
mFC_RAM
foto
Modul paměti SRAM 512kB - paralelní a sekvenční adresování.
mFC_RAM.zip - sch + pcb
mFC_RAMjpg.zip - foto
ram.frt - obsluha paměťového modulu, zdrojový kód ve forthu a assembleru
mFC_MMC
foto
Modul paměti SD/MMC - blokový, multi a přímý přístup k paměťovým kartám SD/MMC.
mFC_MMC.zip - sch + pcb uni
mFC_MMCjpg.zip - foto
mmc.frt - obsluha paměťových karet SD/MMC, zdrojový kód ve forthu a assembleru
mFC_TVGA
mFC_WAVE
mFC_MOT
 

syst